Wedstrijd

Om de twee jaar schrijven van gemeenten Linter, Tienen en Landen - in samenwerking met hun cultuurraden - een poëzieprijs uit ter nagedachtenis van dichteres Julia Tulkens. Een gedicht inzenden kan tot en met 28 maart 2021. Op 5 juni 2021 vindt de prijsuitreiking plaats.
 

Het reglement kan je hier nalezen! 

 1. Algemeen
 1. De besturen van Landen, Tienen en Linter schrijven een tweejaarlijkse poëzieprijs uit ter nagedachtenis van Julia TULKENS.
 2. De wedstrijd bestaat uit twee gedeelten: een gedichtenwedstrijd en een cursiefjeswedstrijd.

 

 1. Onderverdeling
 1. De wedstrijd voor de gedichten is onderverdeeld in 3 categorieën:
  1. basisonderwijs
  2. het secundair onderwijs
  3. open categorie; zonder leeftijdsbeperking
 1. Een bijkomende open ‘categorie d’ over cursiefjes.

Een cursiefje is een kort, humoristisch én persoonlijk prozastukje, vaak in de ik-vorm, een beetje beschouwend, een beetje verhalend en soms met een diepere filosofische ondertoon. Deze vorm van schrijven gaat meestal over de gewone dingen van het leven met een humoristische inslag.

De tekst van de cursiefjes voor de wedstrijd wordt begrensd op 400 woorden.

 

 1. Deelname-voorwaarden
 1. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de inzender het reglement.
 1. De auteurs verklaart zich door zijn deelname akkoord met het feit dat de organisatoren zijn inzending gratis mogen gebruiken voor publicatie en voordracht bij evenementen georganiseerd in het kader van de poëzieprijs. Voor alle andere gevallen behoudt de auteur zijn auteursrecht.
 1. Enkel gedichten en cursiefjes opgesteld in het Nederlands komen in aanmerking. Er is geen opgelegd onderwerp.
 2. Elke deelnemer kan ook slechts één gedicht of cursiefje indienen. Dit kan digitaal via het mailadres Julia.tulkens@landen.be of schriftelijk naar één van de onderstaande adressen :
 1. Voor digitale inzendingen verwachten we volgende gegevens:
 • het gedicht of het cursiefje wordt anoniem in een apart document ingediend, met uitsluitend de vermelding van de schuilnaam van de dichter of schrijver en de juiste categorie van de inzending (A, B, C of D)
 • in een tweede document worden de persoonsgegevens van de deelnemer ingediend, met :
  • de schuilnaam
  • de naam + volledig adres en eventueel het telefoonnummer
  • de geboortedatum van de auteur
  • de categorie waarvoor de tekst werd ingezonden (A, B, C, D)
  • de titel van de inzending
  • auteurs aangesloten bij SABAM vermelden hun aansluitingsnummer.
 • Scholen mogen dit in 1 mailpakket doen per deelnemende klas; met tevens telkens twee aparte documenten per leerling (inzending + de gegevens apart)
 1. Voor schriftelijke inzendingen verwachten we volgende gegevens, onder gesloten omslag, met volgende inhoud:
 • het gedicht onder gesloten omslag met enkel schuilnaam van de dichter of schrijver en de juiste  categorie (A, B, C of  D)
 •  een bijkomende gesloten omslag  met op de buitenkant:

                       a) de schuilnaam

                       b) de titel van de inzending 

                  In de gesloten omslag worden vermeld:

                       a) de schuilnaam

                       b) de naam + volledig adres en eventueel het telefoonnummer

                       c) de geboortedatum van de auteur

                       d) de categorie waarvoor de tekst werd ingezonden (A, B, C, D)

                             e) de titel van de inzending

                       f) auteurs aangesloten bij SABAM vermelden hun aansluitingsnummer.

 • Scholen mogen dit in 1 groot pakket doen per deelnemende klas; met tevens telkens twee aparte documenten per leerling (inzending + de gegevens apart)

 

 1. Beoordeling en prijzen
 1. Per gemeente worden er twee juryleden aangesteld voor de gedichten, en 1 jurylid aangesteld voor de cursiefjes. In geval van betwisting beslist de jury autonoom. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
 1. Aan de wedstrijd zijn per categorie drie waardevolle geldprijzen verbonden: 250 euro voor de eerste laureaat, 150 euro voor de tweede laureaat en een 100 euro voor de derde laureaat. De uitslag van de wedstrijd zal in mei 2021 worden bekendgemaakt.
 1. Elke laureaat krijgt een uitnodiging voor de prijsuitreiking.